Image
Top
Navigation

Rehabilitació integral de teulada | Riudaura

Superfície:
140,00 m2

Intervenció:
Rehabilitació integral de la teulada d’un antic molí de 1700, aproximadament. Substitució parcial de biguetes i total de l’embigat i cobertura. S’ha incorporat aïllament.

Estratègia:
La intervenció s’ha fet seguint criteris de bioconstrucció utilitzant materials naturals, ecològics i saludables: fusta tractada amb oli per biguetes i suro com a aïllament.