Image
Top
Navigation

Log cabin | Cases construïdes amb troncs de fusta

 

Superfície:
50,00 m2 – 120,00  m2

Intervenció:
Projectes d’habitatges tipus per a industrials per a venda “claus en mà”..

Estratègia:
LOG CABIN; Cases de construcció amb troncs de fusta; km 0. Utilització dels propis arbres del terreny per la construcció de la casa. Constructor: FUSTERIA VIVET – VIDRÀ.

www.fusteriavivet.com