Image
Top
Navigation

Reforma interior d’habitatge

HP-V

Estratègia:
L’objectiu de la reforma és recuperar els elements originals i identificatius de l’habitatge
(com el paviment de rajola hidràulica i la fusteria) que li donen valor històric i reordenar
l’epai per disposar d’estances adequades a les necessitats de tamany i il·luminació.