Image
Top
Navigation

Habitatge unifamiliar aïllat | Torelló

HA-T

 

Superfície útil:
195,50 m2

Intervenció:
L’objectiu inicial ha estat buscar la bona orientació solar i visual.

Estratègia:
L’habitatge s’organitza al voltant del porxo a doble altura on desenvoquen totes les obertures de les etances principals, assimilable a una casa pati. D’aquesta manera les visuals des de l’interior i cap a l’exterior queden protegides del carrer i els veïns.
El porxo com a element principal permet la regulació natural de la radiació directa del sol. A l’hivern la radiació arriba directament a l’interior de l’habitatge, proporcionant llum i escalfor natural.
A l’estiu, amb el recorregut del sol més alt, la volada del ràfec i la llosa del balcó protegeixen de l’entrada directa i proporcionen ombra.

Sostenibilitat:
Energèticament s’ha minimitzat el consum optimitzant gruixos d’aïllaments i s’ha instal·lat biomassa i plaques solars tèrmiques per la calefacció i l’ACS.