Image
Top
Navigation

Reforma interior d’habitatge en filera

HF-SPT

 

Superfície útil:

90,00 m²

Intervenció:
l’objectiu és aconseguir sensació d’amplitud, llum i espai en un habitatge
incialment de dimensions reduïdes i poques obertures.
Estratègia:
— Eliminació d’envans i elements compartimentadors.
— Creació d’un espai continu creant vistes en diagonal i conduint la llum natural a tots els racons.
— Disseny de mobiliari totalment integrat en l’espai. Ús dels colors: blanc per elements verticals
i roure pels elements horitzontals.