Image
Top
Navigation

Ampliació d’habitatge entre mitgeres | Sant Andreu (bcn)

Superfície útil:
- 45,00 m2 d’ampliació

Intervenció:
– Remunta d’habitatge entre mitgeres de planta baixa i primera.

Estratègia:
Ampliació en vertical d’habitatge entre mitgeres mitjançant una escala-lluernari que permeti l’accés a les diferents plantes i al mateix temps funcioni com a lluernari per il·luminar de manera natural tot l’habitatge.