Image
Top
Navigation
 • Sostenible

  Rehabilitacions energètiques. Certificats d’eficiència energètica.
  Obra nova i edificis existents. Estudis de millora i estalvi energètic
  i econòmic. Arquitectura saludable. Biohabitabilitat i geoconstrucció.

 • Expréss

  Assessorament en petites intervencions. Avantprojectes i estudis previs. Pressupostos d’obra. Estudis de detall. Acabats i interiors.

 • Gestió

  Cèdules habitabilitat. Certificats d’eficiència energètica. Obra nova
  i edificis existents. Tramitació de llicències, permisos i ajuts. ITE’s. Inspeccions tècniques d’edificis. Qualificació i Certificació energètica d’edificis. Obra nova i existent.