Image
Top
Navigation

Anna Dot

Arquitecta

Entenc l’arquitectura com l ’envolvent que configura la nostra tercera pell, conformant l’escenari de la nostra vida
i incidint directament en el nostre confort. Per aquest motiu crec que és important disposar d’un bon assessorament
en tot el procés de coneixement i presa de decisions que en determinarà el resultat final.

portada

 

-
GESTIÓ

En aquest procés la meva
feina és servir d’eina per obtenir, organitzar i prioritzar,
o sigui; gestionar tota
la informació necessària. 

-
COMPROMÍS

Treballo per trobar solucions
a mida, enfocades a les necessitats reals dels clients.
Compromís per oferir serveis professionals basats
en la constància, el rigor
i la responsabilitat
per obtenir el millor resultat. 

-
QUALITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Crec en un canvi de model cap a una arquitectura sostenible
amb espais saludables, eficients energèticament, amb baix
consum energètic, integrats a l’entorn i construïts
amb recursos i oficis del lloc. Aposto per intervencions
de millora sobre els edificis existents per acostar-los
als nostres objectius d’estalvi energètic i per tant;
també econòmic.